oløper mnsbik
Orienteringsutvalget
Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets

Orienteringsutvalget 2017

  Utvalgets adresse:
Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets
O-utvalget
v/ Olve Mogstad
Blaklieggen 5
7036 Trondheim
O-utvalget:
o-utvalget@orientering.stbik.no

Resultatservice/ Ajourhold løperdata:
resultatservice@orientering.stbik.no

Funksjon Navn Oppgaver

Leder Olve Mogstad, Statnett
997 12 068
Internett, ajourhold etc.

Medlem Geir Paulsen, BSH Husholdningsapparater AS
950 75 445

Kasserer Siri Drogset, NTNU
932 29 178
Økonomi, regnskap

Resultater Torgeir Iversen
901 28 363
Resultatservice

Premier Anne Melkild, St. Olavs Hospital
Troll-løp, KM- og årsmedaljer

Terminliste Truls Ryum, NTNU
416 08 735
Terminliste