Orienteringsutvalget
Sør-Trøndelag Mosjons- og Bedriftsidrettskrets


Løypetilbud og klasseinndeling


Vanlige løp Km Klasser
Nybegynner-løype 1.0-2.0 Kun én klasse (gir kun 50 poeng).
Nybegynner-lang (gul) 1.5-2.5 Kun én klasse (gir kun 50 poeng).
Kort løype (hvit) 2.5-3.0 Herrer klasse 16-55 år (gir kun 50 poeng) og videre 5-års klasser for eldre løpere.
Damer klasse 16-34 år og videre 5-års klasser for eldre løpere.
Mellomløype (grønn) 3.5-4.5 Damer klasse 16-34 år og videre 5-års klasser for eldre løpere.
Herrer klasse 65-69 år og videre 5-års klasser for eldre løpere.
Mellomløype (rød) 3.5-4.5 Herrer klasse 16-34 år og videre 5-års klasser for eldre løpere inntil klasse over 55 år.
Lang løype (blå) 5.5-6.5 Damer og Herrer klasse 16-34 år og videre 5-års klasser for eldre løpere.

Nattløp  
En nybegynnerløype (gul) - ellers som for vanlige løp, men kortere løyper.

Trolløpet Km Klasser
Kort løype 5-6 Herrer >= 65 år
Damer >= 50 år
Mellom løype 7-8 Herrer to klasser skilt på alder 50 - 65 år og >= 65 år
Damer to klasser skilt på alder < 50 år og >= 50 år
Lang løype 12-13 Herrer tre klasser skilt på alder < 50 år, 50 -65 år, > 65 år
Damer to klasser skilt på alder < 50 år og >= 50 år

KM-individuelt Km Klasser
Kort løype (hvit) 2.5-3.0 Damer i klassene 50-59 år, 60-69 år, 70-79 år, 80-89 år, 90-99 år og Herrer 70-79 år, 80-89 år, 90-99 år
Mellomløype (grønn) 3.5-4.5 Damer i klassene 16-29 år, 30-39 år, 40-49 år
Mellomløype (rød) 3.5-4.5 Herrer i klassene 50-59 år, 60-69 år
Lang løype (blå) 5.5-6.5 Herrer i klassene 16-29 år, 30-39 år, 40-49 år

Vårstafetten / KM stafett Klasser
Klasseinndelingen gjelder sum alder av de tre deltagerne på et lag.
Kort løype max
2,5 km
Herrer 180 år eller mer, yngste løper minst 50 år
Damer under 135 år
Damer 135 - 179 år
Damer 180 år eller mer, yngste løper minst 50 år
Mixed
Lang løype max
3,5 km
Herrer under 135 år
Herrer 135 - 179 år
Mixed
  • Ingen strenge restriksjoner for splitting på alder/kjønn/bedrift for vårstafetten.
  • Kun løpere som er medlem i bedriftsidrettslag tilknyttet Sør-Trøndelag Mosjons- og Bedriftsidrettskrets kan få KM-medaljer. Alle deltagerne på laget må være fra samme bedrift for at laget skal godkjennes i ordinære KM-klasser
  • Mixed er ikke KM klasse

Aktive løpere - skoleelever - gjester - bedriftsløpere m/feil løype
Disse plasseres i en egen klasse pr. løype i alle løpstyper - unntatt nybegynnerløype. F.eks. vil alle damer som velger rød løype plasseres i denne klassen. Aktive løpere er pr. definisjon løpere under 30 år som deltar aktivt utenom bedriftsløp. Karantenetiden er 6 mnd. etter siste "Aktive"-løp. Klassen betegnes som "Gjester".