Orienteringsutvalget
Sør-Trøndelag Mosjons- og Bedriftsidrettskrets

   
  Historikk
  1950
  Arrangerer introduksjonskurs. 3 o-løp på terminlisten.
  1951
  63 deltakere på instruksjonskurs. Arrangerer 4 treningsløp og 6 kretsløp. I gjennomsnitt 34 løpere på kretsløpene.
  1952
   
  1953
   
  1954
   
  1955
  Arrangerer 9 løp med totalt 360 starter.
  1956
   
  1957
  Arrangerer 9 løp med totalt 240 starter.
  1958
  Arrangerer løypelegger-, nybegynner- og løypekontrollør-kurs.
  1959
  Planlegger 9 løp. 1 løp avlyst pga dårlig deltakelse og 2 løp ikke arrangert (ukjent årsak)
  1960
  Bedriftsorienteringen ligger brakk - det arrangeres kun 1 løp. .
  1961
  4 løp arrangeres. Økende deltakelse utover sesongen og gryende optimisme.
  1962
  Ingen interesse på nybegynnerkurset. Arrangerer 3 løp. Magnor Antonsen vinner KM >35 år.
  1963
  Fremdeles svært lav interesse. Arrangerer 5 løp. KM arrangeres to ganger da det første løpet ble annulert.
  1964
  Ingen aktivitet i o-utvalget. Det arrangeres 1 bedrift-o-løp på eget initiativ.
  1965
  8 løp på terminlisten, men 3 løp ble avlyst pga dårlig vær. Alle løp arrangert med Lian Restaurant som samlingsplass. Ingen startkontingent - ingen premiering.
  1966
  Siemens tar over o-utvalget. Det arrangeres 15 løp med totalt 420 starter. KM ble arrangert på NM kartet til Wing. Utvalget diskuterer fellesarrangement med den aktive kretsen.
  1967
  18 løp på terminlisten. 2 vårløp må avlyses pga snø i terrengene. Totalt 656 startende.
  1968
  Arrangerer 15 løp med totalt 812 starende. Thor Meland vinner klasse II i KM.
  1969
  Det er fremdeles Siemens som driver o-utvalget. Det arrangeres 15 løp med over 1000 starter. Deltakelsen passerer 100 i et løp. Flest starter hadde Olav Rognli.
  1970
  NTH og Siemens driver o-utvalget. Arrangerer 18 løp med totalt 1147 starter. Arrangerte møte før sesongstart hvor verdensmester Stig Berge foreleste.
  1971
  Arrangerer 17 løp med 1241 starter. Premierer beste arrangement.
  1972
  Arrangerer 21 løp med 1750 starter. Første kvinnelige løper i KM.
  1973
  Arrangerer 20 løp. Stedsutvalg Røros arrangerer KM. Løpere med flere enn 15 løp premieres.
  1974
  Arrangerer 22 løp med totalt 2038 starter. Det arrangeres o-løp også i sommerferien.
  1975
  Starter med lørdagsløp i oktober. Samarbeider med STOK. Bedriftsidrettsforbundet truer med diskvalifikasjon av bedriftsløpere som har deltatt i trimklasse på aktive løp.
  1976
  Forenkler arrangmentet og etterarbeid med innføring av startkort
  1977
  Trolløpet arrangeres for første gang.
  1978
  O-merket introduseres. Slutter med startnummer på brystet. Innfører nybegynnerløype
  1979
  Innføring av start-tid for å slippe start-køer. Rekorddeltakelse blant kvinner med 33 i et løp.
  1980
  Ny arrangørinstruks nødvendig pga økende deltakelse. Berit Stensrud blir første kvinne i utvalget. Damelag i KM stafett for første gang.
  1981
  Innføring av Toilløpet. Trolløpet arrangeres for 5te gang og 10 løpere har løpt alle 5 løpene.
  1982
  Arrangerer 30 løp med totalt 5230 starter..
  1983
  Første kvinne får 5-års medaljen i Trolløpet.
  1984
  Terminfestet o-løp på Oppdal må avlyses.
  1985
  Gerd Karin Skjøtskift blir første kvinnelige leder av o-utvalget.
  1986
  Passerer 300 deltakere i et løp. Trolløpet arrangeres for 10. gang og 3 løpere har løpt alle 10 løpene. Den gylne o-sko innføres.
  1987
  Svært dårlig vær på mange av arrangementene. Startkontingenten øker til 15,-
  1988
  Sesongens første løp avlyses pga snø. Bedriftløpene passerer kretsløpene i Trøndelag i deltakelse
  1989
  Rekordstor deltakelse med 7243 starter.
  1990
  Rabalder da et grunneierlag krevde godtgjørelse for bruk av utmark. 30% av løperne er kvinner.
  1991
  Et sommerløp ble avlyst pga manglende arrangør. Stafett flyttet fra lørdagsløp til tirsdagsløp. Passerer 400 startende i et løp.
  1992
  Rekordstor deltakelse med 8052 starter.
  1993
  Sesongstarten ble omgjort til gate-o-løp pga snø.
  1994
  Parkeringsetaten besøkte et av arrangementene og bøtela en rekke feilparkerte biler. Toilløpet ble arrangert i 50 cm nysnø.
  1995
  Sesongens 4 første løp arrangeres som "sprintløp" pga snø. KM-stafett ble flyttet til tirsdag, noe som medførte 140% økning i deltakelsen.
  1996
  Terminliste og resultater på internett.
  1997
  Resultatservice tilgjengelig på e-post. 2 vårløp avlyses pga snø i terrengene.
  1998
  Arrangerer testløp med EKT.
  1999
  Rekordstor deltakelse med 9473 starter.
  2000
  Full innføring av EKT. 50 års jubileum for bedriftsorientering i Trondheim.
  2001
  Arrangerer NM i bedriftsorientering. Trolløpet arrangeres for 25te gang og 2 løpere har løpt alle 25 løpene.
  2002
  Investerer i tilhenger til arrangementsutstyret. Startkontingenten øker til 40,-
  2003
  Investerer i egen internett-server. Passerer 500 deltakere i et løp. Kjøper over 10.000 kart fra o-klubbene.
  2004
  Samarbeider med STOK. Startkontingenten øker til 45,-. Én løper deltok på alle 32 løpene.
  2005
  4 året på rad med over 9000 løpere. Én løper deltok på alle 32 løpene.
  2006
  Nedgang i deltakelsen. Trolløpet arrangeres for 30te gang og 2 løpere har løpt alle 30 løpene.
  2007
  KM stafett avlyst pga manglende arrangør. Arrangerer 5 nattløp pga stor interesse for nattorientering.