Orienteringsutvalget
Sør-Trøndelag Mosjons- og Bedriftsidrettskrets

19. juni 2012

EMIT LØPERBRIKKE

Hvordan virker løperbrikken?

Brikken inneholder brikkenummeret, en stoppeklokke, en radiosender og -mottaker, batteri og et styreprogram.

Postenheten inneholder et batteri, en radiosender og et styreprogram. Postenheten har lagret sitt eget nummer, men inneholder ingen klokke. Den sender kun ut nummeret via radiosenderen og mottar ingen informasjon fra løperbrikken.

Stempling
Når løperen legger brikken på en postenhet, overføres postnummeret til brikken via radiosignalet. Brikken har en antenne i motsatte ende av festestrikken og postenheten har en antenne i forhøyningen mot brikkeenden. Mange trykker brikken hardt ned på leserne og postenhetene. Det har ingen hensikt. Det viktige er at de to antennene ikke er for langt fra hverandre. Feltstyrken på radiosignalet er lav og er bare noen centimeter i utbredelse.

Klokken
Samtidig med at brikken mottar nummeret på postenheten, registrerer den også tidspunktet i stoppeklokken i brikken. Disse to dataene lagres sammen i brikken. Stoppeklokken gir bare tiden som er gått siden den ble startet. Den viser ikke noe klokkeslett. Det er også kun første avlesning på samme post som registreres. Gjentatte avlesninger etter hverandre uten andre poster i mellom, gir ingen registrering i brikken.

Batterisparemodus
For å spare batteriet går brikken i sparemodus når den ikke er i bruk. Brikken "våkner" når den mottar et radiosignal fra en postenehet eller brikkeleser. Brikken går i sparemodus 2 timer etter siste gang den var i kontakt med forstartenheten eller en postenhet. Den går i sparemodus 4 minutter etter at den ble avlest på en brikkeleser.

Nullstilling av brikke
En spesiell postenhet sender ut postnummer 0. Når brikken mottar dette nummeret, sletter den gamle løp i brikken. I tillegg nullstilles stoppeklokken når brikken løftes fra postenheten. Denne nullposten brukes på forstarten vår.

Start av stoppeklokken
Klokken i en brikke som har gått i dvale, startes igjen når brikken løftes fra den første postenheten etterpå. Normalt er dette nullposten, men det kan være en hvilken som helst post løperen stempler på.

Avlesning av brikkeinnhold
Alle postkvitteringene ligger i brikken. Brikkeinnholdet overføres til brikkeleserne i mål. Data fra alle brikkene lagres i leseren etter hvert som de leses, og overføres senere til resultatprogrammet.

Utskrift av strekktider
Hvis det ligger flere løp i brikken, er det det første løpet som skrives ut når en brikke leses. Løpere som ikke har nullstilt brikken og fjernet tidligere løp, får derfor ikke skrevet ut dagens løp. Alle dataene i brikken blir lest inn allikevel og resultatprogrammet finner det riktige løpet.

Garanti på løperbrikken

I henhold til kjøpsloven gis kjøper lang reklamasjonsrett mot produksjonsfeil og mangler på elektroniske produkter. Reklamasjonsrett begrenser seg til reparasjon eller innbytte av defekte produkter og dekker ikke følgeskader som defekten eventuelt måtte medføre.

Garanti på batteriets levetid
EMIT løperbrikker produsert etter 6/98 (versjon 2 og versjon 3) har en utvidet bruksgaranti på 5 år som også omfatter batteriets levetid. Garantien gjelder ikke fysisk eller mekanisk skade med mindre dette skyldes opplagt produksjonsfeil. Garantien gjelder fra leveringsdato og trappes ned med 20% for hvert år et produkt har vært i bruk.

Garantivilkår på EMIT løperbrikke (versjon4)
Løperbrikken som har innstøpt batteri har EMIT valgt å gi en utvidet 5 års bruksgraranti som også omfatter batteriets levetid (gjelder ikke fysisk eller mekanisk skade, m.m dette skyldes opplagt produksjonsfeil). Garantien gjelder fra leveringsdato og trappes ned i forhold til antall år et produkt har vært i bruk, og gir rett til rabatt på ordinær utsalgspris på reklamasjonstidspunktet i henhold til følgende tabell:
  Inntil 2 års bruk - 100% rabatt/nytt produkt
  Inntil 3 års bruk - 60% rabatt
  Inntil 4 års bruk - 40% rabatt
  Inntil 5 års bruk - 20% rabatt
Forutsetninger for garantien
Løperbrikken er vanntett og tåler temperaturer ned til minus 20 °C. Løperbrikken legger seg i batterisparemodus når den ikke er i bruk. Batterisparemodustilstand inntreffer 6 timer etter siste kontakt med startenhet eller en postenhet, og 4 minutter etter avlesing på 250-posten. NB! For å unngå at batteriet trekker strøm når brikken er i batterisparemodus må brikken oppbevares separat fra post-, start- og målenheter. Brikken må også oppbevares separat fra mobiltelefoner og andre radiosendere som kan tenkes å "forstyrre" programmet i brikken.>br> Garantien gjelder under forutsetning av at brikken ikke er benyttet på mer enn 500 løp. Et løp defineres som at brikken har vært aktiv i mer enn 4 minutter. Kvartskrystallen i løperbrikken har en nøyaktighet på +/- 1 sekund per 6 timer.

Klokkefeil
Det finnes et parti løperbrikker fra EMIT med produksjonsfeil hvor tiden går omtrentlig dobbelt så fort. Dette skyldes kortslutning av krystallet ved pålodding av batteriet i produksjonen. EMIT vil bytte brikken kostnadsfritt. Det forekommer ikke andre varianter av tidsavvik på brikkene.

Løperbrikker versjon 3 med LCD-display
Dersom displayet knuses vil brikken fortsette å virke som en versjon 2 brikke. Garantien dekker ikke knust display. Emit gir imidlertid 50 % rabatt de første 2 årene ved bytte av knust displaybrikke i en ny displaybrikke eller en versjon 2 brikker.

Reklamasjon på defekte brikker
Hvis brikken er kjøpt gjennom STMBK, tar du kontakt med resultatservice og får tilsendt en kopi av garantiskjemaet som fulgte med brikken fra leverandør. Dette dokumenterer STMBKs kjøpsdato. Alterativt kan man ta utgangspunkt i produksjonsdatoen som står på brikken, men brikken kan være tatt i bruk etter dette tidspunktet.

Send brikken med en kopi av skjemaet til:
  Idrettsbutikken
  Negardssvingen 2,
  2270 FLISA
Samtidig sendes en skriftlig redegjørelse om hva reklamasjonen gjelder, navn og adresse til innsender, hvem eller hvilken klubb, bedrift, institusjon som kjøpte brikken og når den ble kjøpt. Dersom kjøpsdato ikke kan dokumenteres gjelder produksjonstidspunkt år/uke. Oppgi om du ønsker en ny brikke. Du får da rabatt utregnet etter hvor gammel brikken er.