oløper mnsbik
Orienteringsutvalget
Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets

Bestilling av premier 2019


Dine foreløpig beregnede poengene dine finner du i sammenlagtresultatene. Vær oppmerksom på at deltakelse i KM ol står oppført lengre ned i lista.

Du kan sanke flere poeng: Deltakelse på o-festen gir 100 poeng og gjelder som et løp! Så har du bare 9 løp etter endt sesong, eller mangler noen få poeng for å få den valøren du ønsker, er det all mulig grunn til å melde seg på!

De som har oppnådd bronse, sølv eller gull kan bestille dramglass (4 cl) med inngravert valør, løype og årstall. Fra 2013 skilles det ikke på kort og lang løype. Plakettvinnere kan bestille enten dramglass (4 cl) eller longdrink/brusglass (25 cl), se bilder.

Ofisiell poengliste publiseres etter siste løp under "Siste nytt".

Egenandel på premier (bronse, sølv, gull og plakett) er kr 70,-. Bestilling skjer ved innbetaling av kr 70,- til vår premiekonto: 4202 30 37348 (Midt-Norge Sør bedriftsidretttskrets). Merk innbetalingen med "Premier orientering" og navn. Plakettvinnere må i tillegg spesifisere stort eller lite glass.

Frist for bestilling av premie er 6. oktober 2019.

Plakett
Premie plakett 24 cl
Gull, sølv og bronse
Premie gull/sølv/bronse 4 cl